Teoria del Teatre

Des de les classes de teoria del teatre donarem una visió particular, profunda i entretinguda de l’evolució dels corrents i els autors teatrals al llarg de la història: estètica, tècnica i el seu entorn social.

Una forma diferent de conèixer el món del teatre!

Teoria del teatre